Sasvári, P., Bakacsi, G. és Urbanovics, A. (2021) „»Két út van előttem, melyiken induljak?«: Gazdaság- és társadalomtudományi karok Web of Science és Scopus által indexált folyóiratcikkeinek vizsgálata 2016 és 2020 között”, Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 52(12), o. 16–30. doi: 10.14267/VEZTUD.2021.12.03.