Kozma, D. E., Molnárné Barna, K. and Molnár, T. (2021) “Rangsoroljunk vagy nem? A körforgásos gazdaság mérési lehetőségei és azok összehasonlítása az EU-tagországokban”, Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 52(8-9), pp. 63–77. doi: 10.14267/VEZTUD.2021.09.05.