Kozma, D. E., Molnárné Barna, K. és Molnár, T. (2021) „Rangsoroljunk vagy nem? A körforgásos gazdaság mérési lehetőségei és azok összehasonlítása az EU-tagországokban”, Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 52(8-9), o. 63–77. doi: 10.14267/VEZTUD.2021.09.05.