Koltai, T. and Nemeslaki, A. (2020) “A tervgazdaságtól a digitális transzformációig: A BME Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszékének múltja és jövője a gazdasági és társadalmi átalakulások tükrében”, Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 51(KSZ), pp. 2–5. doi: 10.14267/VEZTUD.2020.KSZ.01.