Harmat, V. (2021) „Felhasználói tapasztalatok Emmával, a vásárlási asszisztens chatbottal”, Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 52(3), o. 29–39. doi: 10.14267/VEZTUD.2021.03.03.