Bencsik, A., Gódány, Z. és Máthé, M. (2021) „Az interim menedzser szerepe a tudásmenedzsment-folyamatban”, Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 52(2), o. 47–59. doi: 10.14267/VEZTUD.2021.02.05.