Nagy , A. M., Tasner, D. and Kovács, Z. (2021) “Ipar 4.0 a gazdaságtudományokban: A nemzetközi és hazai szakirodalom bibliometriai elemzése”, Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 52(4), pp. 63–79. doi: 10.14267/VEZTUD.2021.04.06.