Keller, K. and Tóth-Kaszás, N. (2021) “A turizmusbiztonság megjelenése az EU tagállamainak turisztikai stratégiáiban”, Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 52(6), pp. 32–43. doi: 10.14267/VEZTUD.2021.06.03.