Pató Gáborné Szűcs, B., Kovács, K. és Abonyi, J. (2021) „A negyedik ipari forradalom hatása a kompetenciacserélődésre”, Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 52(1), o. 56-70. doi: 10.14267/VEZTUD.2021.1.05.