Király, G. (2020) „A vállalkozóképzés formái”, Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 51(9), o. 44–53. doi: 10.14267/VEZTUD.2020.09.04.