Kozák, A. és Dajnoki, K. (2021) „A szervezeti polgár magatartás és az észlelt szervezeti kultúra összefüggései a köz- és a versenyszféra munkavállalóinak körében”, Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 52(1), o. 13-26. doi: 10.14267/VEZTUD.2021.1.02.