Zilahy, G. and Széchy, A. (2020) “A hazai vállalati szféra környezeti teljesítménye a nemzetközi tendenciák tükrében”, Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 51(1), pp. 55–70. doi: 10.14267/VEZTUD.2020.01.05.