Nagy , Andrea Magda, Dóra Tasner, és Zoltán Kovács. 2021. „Ipar 4.0 a gazdaságtudományokban: A nemzetközi és Hazai Szakirodalom Bibliometriai elemzése”. Vezetéstudomány / Budapest Management Review 52 (4):63-79. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.04.06.