Nikoletta, Tóth-Kaszás, Kornél Németh, és Gabriella Michalec. 2021. „A humánerőforrás-fejlesztés kihívásai a digitális átállás fényében: Kihívások, reakciók, törekvések és várakozások”. Vezetéstudomány / Budapest Management Review 52 (4):80-92. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.04.07.