Keller, Krisztina, and Nikoletta Tóth-Kaszás. 2021. “A turizmusbiztonság megjelenése Az EU tagállamainak Turisztikai stratégiáiban”. Vezetéstudomány / Budapest Management Review 52 (6):32-43. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.06.03.