Krátki, Noémi, és Julianna Kiss. 2021. „Szociális és egészségügyi területeken működő társadalmi vállalkozások üzleti működési Modelljei”. Vezetéstudomány / Budapest Management Review 52 (1), 2-12. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.01.01.