Sasvári, P., Bakacsi, G., & Urbanovics, A. (2021). „Két út van előttem, melyiken induljak?”: Gazdaság- és társadalomtudományi karok Web of Science és Scopus által indexált folyóiratcikkeinek vizsgálata 2016 és 2020 között. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 52(12), 16–30. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.12.03