Kozma, D. E., Molnárné Barna, K., & Molnár, T. (2021). Rangsoroljunk vagy nem? A körforgásos gazdaság mérési lehetőségei és azok összehasonlítása az EU-tagországokban. Vezetéstudomány Budapest Management Review, 52(8-9), 63–77. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.09.05