Koltai, T., & Nemeslaki, A. (2020). A tervgazdaságtól a digitális transzformációig: A BME Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszékének múltja és jövője a gazdasági és társadalmi átalakulások tükrében. Vezetéstudomány Budapest Management Review, 51(KSZ), 2–5. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2020.KSZ.01