Harmat, V. (2021). Felhasználói tapasztalatok Emmával, a vásárlási asszisztens chatbottal. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 52(3), 29–39. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.03.03