Nagy , A. M., Tasner, D., & Kovács, Z. (2021). Ipar 4.0 a gazdaságtudományokban: A nemzetközi és hazai szakirodalom bibliometriai elemzése. Vezetéstudomány Budapest Management Review, 52(4), 63–79. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.04.06