Keller, K., & Tóth-Kaszás, N. (2021). A turizmusbiztonság megjelenése az EU tagállamainak turisztikai stratégiáiban. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 52(6), 32–43. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.06.03