Pató Gáborné Szűcs, B., Kovács, K., & Abonyi, J. (2021). A negyedik ipari forradalom hatása a kompetenciacserélődésre. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 52(1), 56-70. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2021.1.05