Magyar „nemzetközi új vállalatok” – piacválasztás és a hálózatok szerepe a korai nemzetköziesedésben

Szerzők

Kulcsszavak:

international new ventures, Hungary

Absztrakt

i.A magyar gazdaságban is egyre több az alapítása után gyorsan nemzetköziesedő vállalat. Cikkünk a „nemzetközi új vállalatok” elméletére támaszkodva vizsgálja vállalati interjúk alapján két kiválasztott iparágban a cégek nemzetköziesedésének jellemzőit. Egyrészt a külföldi piac kiválasztásának kritériumait elemezzük, másrészt a hálózatok szerepét vizsgáljuk a nemzetköziesedés folyamatában. Eredményeink szerint a vizsgált vállalatok általában a legnagyobb fejlett piacokat veszik célba – igen sikeresen. A hálózatok szerepe meghatározó minden vizsgált esetben. Az alapító vagy tulajdonos személyes kapcsolatai minden vállalatnál fontos szerepet játszottak, különösen az első külföldi vevők „megnyerésében”. Ugyanakkor megkérdőjeleztük a személyes hálózaton alapuló üzleti modell skálázhatóságát. Kutatásunk eredményei a vállalati menedzsment szempontjából a gyakorlatban is felhasználhatóak, mivel megmutatjuk, hogy a nemzetközi hálózatokban való részvétel intenzívebbé tétele fontos a vállalatnövekedés és nemzetköziesedés szempontjából.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Szerző életrajzok

Magdolna Sass, MTA KRTK KTI

tud. főmunkatárs, FDI-csoport

Miklós Kozma, Corvinus University

Senior Assistant Professor

Hivatkozások

Andersson, S. 2004. Internationalization in different industrial contexts. Journal of Business Venturing, 19(6): 851-875.

Andersson, S., & Evers, N., & Kuivalainen, O. 2014. International new ventures: rapid internationalization across different industry contexts. European Business Review, 26(5): 390 - 405.

Andrási Z., Borsi B., Farkas L., Némethné Pál K., Papanek G.,Viszt E. (2009) A mikro-, kis- és közepes vállalatok növekedésének feltételei. GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest

Baum, M. & Schwens, C. & Kabst, R. 2011. A Typology of International New Ventures: Empirical Evidence from High-Technology Industries. Journal of Small Business Management; 49(3): 305–330.

Autio, E., & Sapienza, H. J., & Almeida, J. G. 2000. Effects of age at entry, knowledge intensity, and imitability on international growth. Academy of Management Journal, 43(5): 909–924.

Békés, G. & Muraközy, B. 2012. Magyar gazellák. A gyors növekedésű vállalatok jellemzői és kialakulásuk elemzése. Közgazdasági Szemle, 59(3): 233-262.

Bell, J. 1995. The internationalization of small computer software firms: A further challenge to “stage” theories. European Journal of Marketing, 29(8): 60-75.

Chetty, S. & Blankenburg Holm, D. 2000: Internationalisation of small to medium-sized manufacturing firms: a network approach. International Business Review. 9(1): 77-93.

Chetty, S. & Campbell-Hunt, C. 2004. A Strategic Approach to Internationalization: A Traditional Versus a “Born-Global” Approach. Journal of International Marketing: 12(1): 57-81.

Ciszewska-Mlinaric, M. & Obloj, K. & Wasowska, A. (2016): Effectuation and causation: Two decision-making logics of INVs at the early stage of growth and internationalisation. Journal for East European Management Studies; 21(3): 275-297.

Coviello, N. E. & McAuley, A. 1999. Internationalisation and the smaller firm: A review of contemporary empirical research. Management International Review, 39(3): 223-256.

Coviello, N. E. & Munro, H. J. 1995. Growing the entrepreneurial firm: networking for international market development. European Journal of Marketing. 29(7): 49-61.

Coviello, N.E. & Munro, H. 1997: Network relationships and the internationalisation process of small software firms. International Business Review. 6(4): 361-386.

Czakó, E. & Könczöl, E. 2014: Critical Success Factors of Export Excellence and Policy Implications: The Case of Hungarian Small and Medium-Sized Enterprises. In: Gubik, A. S. & Wach, K. (eds): International Entrepreneurship and Corporate Growth in Visegrad Countries: 69-84. Miskolc, Hungary: University of Miskolc.

Danik L., & Kowalik, I., & Král, P. 2016. A comparative analysis of Polish and Czech international new ventures. Central European Business Review, 5 (2): 57-73.

Daszkiewicz, N. 2014. Internationalisation of Firms through Networks - Empirical Evidence from Poland. In: Gubik, A. S. & Wach, K. (eds): International Entrepreneurship and Corporate Growth in Visegrad Countries: 57-68. Miskolc, Hungary: University of Miskolc.

Dunning, J.H. 1993. Multinational enterprises and the global economy. Wokingham, Berkshire: Addison Wesley.

Eriksson, K., & Johanson, J., & Majkgård, A., & Sharma, D. 1997. Experiential knowledge and cost in the internationalization process. Journal of International Business Studies, 28: 337-360.

Evers, N. 2010. Factors influencing the internationalisation of new ventures in the Irish aquaculture industry: An exploratory study. Journal of International Entrepreneurship, 8 (4): 392-416.

Fan, T., & Phan, P. 2007. International new ventures: Revisiting the influences behind the “born-global” firm. Journal of International Business Studies, 38: 1113-1131.

Fillis, I. 2002. The internationalization process of the craft microenterprise. Journal of Developmental Entrepreneurship, 7(1): 25 -43.

Hashai, N. 2011. Sequencing the expansion of geographic scope and foreign operations by “born global” firms. Journal of International Business Studies, 42(8): 995-1015.

Jarosiński, M. 2013. Contemporary models of Polish firms’ internationalization – literature and research review. Journal of Economics and Management; 13: 57-65.

Jarosiński, M. 2014. Characteristics of Polish Firms’ Internationalisation Processes. In: Knezevic, B. & Wach, K. (eds): International Business from the Central European Perspective: 43-52. Zagreb, Croatia: University of Zagreb – Faculty of Economics and Business

Johanson, J. & Vahlne, J.E. 1977. The internationalization process of the firm – a model of knowledge development and increasing foreign market commitments. Journal of International Business Studies, 8(1): 23 -32.

Johanson, J. & Vahlne, J.E. 2003. Business relationship learning and commitment in the internationalization process. Journal of International Entrepreneurship. 1: 83-101.

Johanson, J. & Vahlne, J.E. 2009. The Uppsala Internationalisation Process Model Revisited. From Liability of Foreignness to Liability of Outsidership. Journal of International Business Studies, 40(9): 1411-1431.

Johanson, J. & Vahlne, J.E. 2011. Markets as networks: implications for strategy-making. Journal of the Academy of Marketing Science, 39: 484-491.Johnson, J. E. (2004): Factors Influencing the Early Internationalization of High Technology Start-ups: US and UK Evidence. Journal of International Entrepreneurship; 2: 139–154.

Jolly, V. K., & Alahuta, M., & Jeannet, J.-P. 1992. Challenging the incumbents: How high-technology start-ups compete globally. Journal of Strategic Change, 1(2): 71-82.

Jones, M. V. & Coviello, N. E. 2005. Internationalization: Conceptualizing an entrepreneurial process of behavior in time. Journal of International Business Studies, 36(3): 284–303.

Kalinic, I. & Forza, C. 2012. Rapid internationalization of traditional SMEs: Between gradualist models and born globals. International Business Review, 21: 694-707.

Kiss, A.N., & Danis, W.M., & Cavusgil, S.T. 2012. International Entrepreneurship Research in Emerging Economies: A Critical Review and Research Agenda. Journal of Business Venturing, 27 (2): 266-190.

Knight, G. A. & Cavusgil, S. T. 2004. Innovation, Organizational Capabilities, and the Born-Global Firm. Journal of International Business Studies, 35(2): 124-141.

Lamotte, O. & Colovic, A. 2015. Early Internationalization of New Ventures From Emerging Countries: The Case of Transition Economies. Management, 18(1): 8-30.

McDougall, P.P. & Shane, S. & Oviatt, B. M. 1994. Explaining the formation of international new ventures: The limits of theories from international business research. Journal of Business Venturing; 9(6): 469-487.

Madsen, T. K. 2013. Early and rapidly internationalizing ventures: Similarities and differences between classifications based on the original international new venture and born global literatures. Journal of International Entrepreneurship; 11:65–79.

Matiusinaite, A. & Sekliuckiene, J. 2015. Factors determining early internationalization of entrepreneurial SMEs: Theoretical approach. International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research; 8(3): 21-32.

Mikesy, Á. 2013. A magyarországi mikro-, kis- és középvállalatok nemzetköziesedése és a külföldi értékesítést nehezítő akadályok. Külgazdaság, LVII. évfolyam, 2013. január-február, 92-120. o.

Musteen, M. & Datta, D. K. & Francis, J. 2014. Early internationalization by firms in transition economies into developed markets: the role of international networks. Global Strategy Journal; 4: 221–237.

Némethné Pál, K. 2010. Hol szökellnek a magyar gazellák? A dinamikusan növekvő kis- és középvállalatok néhány jellemzője. Vezetéstudomány, 41: 32– 44.

Nowiński, W. & Rialp, A. 2013. Drivers and strategies of international new ventures from a Central European transition economy. Journal for East European Management Studies, 18(2): 191-231.

OECD. 1997a. Globalisation and Small and Medium Enterprises, vol. 1: Synthesis Report,

OECD 1997b. Globalisation and Small and Medium Enterprises, vol. 2: Country Reports

Oviatt, B.M., & McDougall, P.P. 1994. Toward a theory of international new ventures. Journal of International Business Studies, 25(1): 45 -64.

Oviatt, B.M., & McDougall, P.P. 1995. Global start -ups: Entrepreneurs on a worldwide stage. Academy of Management Executive, 9(2): 30 - 44.

Oviatt, B. M., & McDougall, P.P. 2005. Defining International Entrepreneurship and Modeling the Speed of Internationalization. Entrepreneurship Theory and Practice. 29(5): 537-553.

Papanek, G. (2012) A regionális kapcsolatok jelentősége a KKV-k fejlődésében. In: Bajmócy Zoltán – Lengyel Imre – Málovics György (szerk.) 2012: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, Szeged, 195-206. o.

Rasmussen, E. S., & Madsen, T. K., & Evangelista, F. 2001. The founding of the born global company in Denmark and Australia: Sensemaking and Networking. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 13(3): 75 -107.

Rialp, A., & Rialp, J., & Knight, G. A. 2005. The phenomenon of early internationalizing firms: what do we know after a decade (1993–2003) of scientific inquiry? International Business Review, 14(2): 147–166.

Rialp, A., & Rialp, J., & Urbano, D., & Vaillant, Y. 2005. The born-global phenomenon: A comparative case study research. Journal of International Entrepreneurship, 3(2): 133–171.

Sapienza, H. & Autio, E. & George, G. & Zahra, S. A. 2006. A Capabilities Perspective on the Effects of Early Internationalization on Firm Survival and Growth. Academy of Management Review; 31(4): 914-933.

Sass, M. 2012. Internationalisation of innovative SMEs in the Hungarian medical precision instruments industry. Post-Communist Economies, 24(3): 365-382.

Schwens, C. & Kabst, R. 2009. Early internationalization: A transaction cost economics and structural embeddedness perspective. Journal of International Entrepreneurship; 7: 323–340.

Śliwiński, R. & Śliwińska, M. 2014. Growth in the Polish Fast Growing Enterprises on Foreign Markets and Its Limitations. In: Knezevic, B. & Wach, K. (eds): International Business from the Central European Perspective: 67-82. Zagreb, Croatia: University of Zagreb – Faculty of Economics and Business

Szalavetz, A. 2015. A dynamic capabilities perspective of high-growth firms: organizational aspects. International Journal of Management and Economics. 48: 45-62.

Szerb L., & Ulbert,J. 2009. The examination of the competitiveness in the Hungarian SME sector: A firm level analysis. Acta Polytechnica Hungarica. 6 (3), 105-123.

Verbeke, A., & Li, L., & Goerzen, A. 2009. Toward more effective research on the multinationality-performance relationship. Management International Review, 49(2): 149–162.

Vissak, T. 2003. The Internationalization of foreign-owned enterprises in Estonia: an extended network perspective. PhD dissertation. Tartu, Finland: Tartu University Press.

Vissak, T. 2004. The importance and limitations of the network approach to internationalization. 20th IMP-conference in Copenhagen, Denmark, https://impgroup.org/uploads/papers/4607.pdf Accessed: 4 July 2017.

Vissak, T. 2007. The Emergence and Success Factors of Fast Internationalizers. Journal of East-West Business, 13(1): 11-33.

Vissak, T. 2010. Recommendations for Using the Case Study Method in International Business Research. The Qualitative Report; 15(2): 370-388.

Welch, L. S. 2015. The emergence of a knowledge-based theory of internationalisation. Prometheus; 33(4): 361–374.

Zapletalová, S. 2015. Models of Czech companies’ internationalization. Journal of International Entrepreneurship; 13: 153-168.

Zbierowski, P. (2014): Determinants of Early Internationalization – Empirical Evidence from Global Entrepreneurship Monitor. In: Knezevic, B. & Wach, K. (eds): International Business from the Central European Perspective: 27-42. Zagreb, Croatia: University of Zagreb – Faculty of Economics and Business

Megjelent

2019-03-14

Hogyan kell idézni

Sass, M., & Kozma, M. (2019). Magyar „nemzetközi új vállalatok” – piacválasztás és a hálózatok szerepe a korai nemzetköziesedésben. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 50(3). Elérés forrás https://journals.lib.uni-corvinus.hu/index.php/vezetestudomany/article/view/235

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei