A KOROSODÓ NÉPESSÉG HR FÓKUSZOKAT MÓDOSÍTÓ HATÁSAI NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN / INTERNATIONAL COMPARISON OF HR FOCUSES CAUSED BY AGEING POPULATION

Szerzők

  • Gábor Balogh Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet University of Pécs Faculty of Business and Economics Department of Leadership and Organizational Sciences
  • Mártonné Karoliny Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet University of Pécs Faculty of Business and Economics Department of Leadership and Organizational Sciences

Kulcsszavak:

öregedés, generációmenedzsment, nemzetközi összehasonlítás, CRANET felmérés, HRM / ageing, generation management, international comparison, CRANET survey, HRM

Absztrakt

Absztrakt

A világ fejlett régióiban, köztük főként Európában az egyik legismertebb új demográfiai trend a népesség elöregedése, melynek hatásait a társadalmi-gazdasági élet számtalan területén mérlegelik. E tanulmány csupán az emberi erőforrás menedzsment (HRM) gyakorlatát érintő hatásait kívánja vizsgálni. A demográfiai kihívás e szempontból is kurrens témává tette a generációs sokszínűség kérdését, ugyanakkor nemzetközi összehasonlításban kevéssé vizsgálták eddig a kontextuális tényezőket. A tanulmány fő célkitűzése, hogy megvizsgálja a különböző ütemben öregedő országokban működő szervezetek speciális HR fókuszait. A problémakört a legfrissebb (2014-2016) CRANET-felmérés adatállományának feldolgozásával járjuk körül, ami a világ 35 CRANET -tagországát reprezentáló 6 801 válaszadó szervezet gyakorlatának elemzését jelenti. Vizsgálataink e szervezetek HR gyakorlatainak olyan szegmensét elemzi (SPSS számításokkal), ami a munkatársak korosztályonként két szélső kategóriáját – az időseket (50+) és a fiatalokat (-25) – célzóan kidolgozott speciális toborzási, képzési és karriertervezési akcióprogramokat érinti.

Kulcsszavak: öregedés, generációmenedzsment, nemzetközi összehasonlítás, CRANET felmérés, HRM

 

-------------------------------

 

Abstract

Ageing population in the developed regions of the world is considered as one of the most important trends in influencing the practices of HRM. This demographic challenge raised generational diversity into hot topic, however the contextual factors of this issue are hardly researched by international comparison. A large number of brilliant papers focuses on both diversity management and ageing population, but only a few of them consider the connection between generation trends and conscious organizational decisions.

The main purpose of this study is to investigate the relationship between the differently ageing societies and special HR focuses of its firms. The issue is analysed by using the latest (2014-2016) database of a large-scale CRANET survey among 6,801 organizations worldwide. The analysis considers the influencing factors of action programs provided for older and younger workers in recruitment, training and career progression. The SPSS database is examined by descriptive and more advanced statistics to reach the intended aim.

Keywords: ageing, generation management, international comparison, CRANET survey, HRM

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Szerző életrajzok

Gábor Balogh, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet University of Pécs Faculty of Business and Economics Department of Leadership and Organizational Sciences

Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet, egyetemi adjunktus (tudományos fokozat: PhD)

Department of Leadership and Organizational Sciences, assistant professor

Mártonné Karoliny, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet University of Pécs Faculty of Business and Economics Department of Leadership and Organizational Sciences

Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet, egyetemi magántanár (tudományos fokozat: habilitáció, PhD)

Department of Leadership and Organizational Sciences, honorary professor

Hivatkozások

Armstrong, C. et al. (2010): The impact of diversity and equality management on firm performance: Beyond high performance work systems. Human Resource Management, Vol. 49, No. 6, pp. 977–998.

Balogh, G. (2016): Integrative evaluation methods in talent management: empirical research exemplified by students at the Faculty of Business and Economics at the University of Pécs. In: Blštáková, J. – Markovič, P. (ed.) Managing and Developing Human Resources 2015 – The Academic Bridge to HRM Practice. Frankfurt am Main: MCDP International UG, pp. 11–23.

Balogh, G. – Farkasné, Zs. (2012): Features of ’Talent-branding’ in the light of empirical research. Advances in Management, Vol. 5, No. 2., pp. 15–21.

Becker, K. – Smidt, M. (2016): A risk perspective on human resource management: A review and directions for future research. Human Resource Management Review, Vol. 21, pp. 149–165.

Certo, S. C. – Certo, S. T. (2009): Modern management concepts and skills. 9th edition. London: Pearson Prentice Hall

Gooderham, P. – Nordhaug, O. (2010): One European model of HRM? Cranet empirical contributions. Human Resource Management Review, Vol. 21, pp. 27–36.

Karoliny, Zs. – Galambosné Tiszberger, M. – Poór, J. – Farkas, F. (2013): A HR döntéshozatal hatása a szervezeti teljesítményre – Regionális jellemzők vizsgálata a Cranet 2008/10 felmérésben. Tér - Gazdaság - Ember: a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának tudományos folyóirata, Vol. 1, No. 2, pp. 73–95.

Marcaletti, F. (2017): Age management within work organizations in Europe. Origins, method, tools, and practices. Conference: Comitato Aziendale Europeo. Barilla: Parma, 2017.05.31.

Markoulli, M. – Lee, C. – Byingtona, E. – Felps, W. A. (2016): Mapping Human Resource Management: Reviewing the field and charting future directions. Human Resource Management Review, Vol. 26, pp. 1–30.

Merlevede, P. (2014): Talent management: A focus on excellence. Managing human resources in a knowledge economy. Source: eBooks: bookboon.com 2017.09.23.

Parry, E. – Stavrou-Costea, E. – Morley, M. (2011): The Cranet International Research Network on Human Resource Management in retrospect and prospect. Human Resource Management Review, Vol. 21, pp. 1–4.

Pinto, A. – da Silva Ramos, S. C. M. – Nunes, S. M. M. D. (2014): Managing an aging workforce: What is the value of human resource management practices for different age groups of workers? Review of Applied Management Studies, Vol. 12, pp. 58–68.

Ray, P. – Singh, M. (2016): HR Transformation for the New Generation in the Work Force. The Indian Journal of Industrial Relations, Vol. 52, No. 2, pp. 336–349.

Roßnagel, Ch. S. (2017): Age Management: An International Perspective. In: An Introduction to Work and Organizational Psychology. pp. 521–527.

Rudolph, C. – Toomey, E. – Baltes, B. (2016): Considering Age Diversity in Recruitment and Selection: An Expanded Work Lifespan View of Age Management. In: Parry, E. – McCarthy, J. (eds.): The Palgrave Handbook of Age Diversity and Work. London: Palgrave Macmillan, pp. 607–638.

Steinmetz, H. – Schwens, Ch. – Wehner, M. – Kabst, R. (2011): Conceptual and methodological issues in comparative HRM research: The Cranet project as an example. Human Resource Management Review, Vol. 21, pp. 16–26.

Stokes, L. – Bryson, A. – Bewley, H. – Forth, J. (2017): Older workers and the workplace. Evidence from the Workplace Employment Relations Survey. Research Report. London: National Institute of Economic and Social Research (NIESR) on behalf of the Department for Work and Pensions

Stone, D. – Deadrick, D. (2015): Challenges and opportunities affecting the future of human resource management. Human Resource Management Review, Vol. 25, pp. 139–145.

Tung, R. L. (2016): New perspectives on human resource management in a global context. Journal of World Business, Vol. 51, pp. 142–152.

United Nations (2017): World Population Prospects 2017. Source: https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population/ 2017.12.24.

Megjelent

2018-11-14

Hogyan kell idézni

Balogh, G., & Karoliny, M. (2018). A KOROSODÓ NÉPESSÉG HR FÓKUSZOKAT MÓDOSÍTÓ HATÁSAI NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN / INTERNATIONAL COMPARISON OF HR FOCUSES CAUSED BY AGEING POPULATION. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 49(10). Elérés forrás https://journals.lib.uni-corvinus.hu/index.php/vezetestudomany/article/view/193

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei