VEZETŐ/LEADER VERSUS ETIKA AVAGY AZ ETIKUS LEADERI MAGATARTÁS JELLEMZŐI

Szerzők

  • Andrea Bencsik Széchenyi István Egyetem Győr Selye János Egyetem Komarno Szlovákia http://orcid.org/0000-0001-8204-3706
  • Renáta Machova Selye János Egyetem
  • Tímea Juhász SAP szakértő
  • Lilla Csókás Selye János Egyetem

Kulcsszavak:

etika, leader, leadership, manager, vezetési stílus, vezetői tulajdonságok

Absztrakt

A tanulmányban bemutatott kutatás a jó vezetői tulajdonságokat keresi, összefüggésbe hozva a leaderrel szembeni elvárásokkal és az etikus vezetői viselkedéssel. A kvantitatív és kvalitatív elemeket is tartalmazó kutatás 3 nemzet vizsgálatát célozta (Magyarország, Csehország, Szlovákia). A kérdőíves kutatás kérdései között a jó vezetői tulajdonságok és a leaderi jellemzők közötti különbség és az etikus vezetői viselkedéssel való kapcsolatuk kapott helyet. A munkatársi vélemények mellett a vezetői szempontokat is akceptálva, interjú technikával egészítették ki a szerzők a kutatási eredményeket. Az egyszerű és komplex statisztikai elemzés eredményei azt igazolták, hogy a három ország megkérdezettjeinek véleménye szignifikáns módon különbözik a leaderrel szembeni elvárások, tulajdonságok és etikus magatartás tekintetében.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Szerző életrajzok

Andrea Bencsik, Széchenyi István Egyetem Győr Selye János Egyetem Komarno Szlovákia

Vezetéstudományi és Szervezeti Kommunikáció Tanszék (Győr)

Menedzsment Tanszék (Komarno)

Renáta Machova, Selye János Egyetem

Menedzsment

Lilla Csókás, Selye János Egyetem

PhD hallgató

Hivatkozások

Bakacsi, Gy. (2004): Szervezeti magatartás és vezetés. Budapest: Aula Kiadó, 344 p.

Bencsik, A. – Juhász, T. (2018): Tudásorientált szervezetek értékítélete a bizalom gazdasági hatásairól, Vezetéstudomány, Vol. 49., No. 01., pp. 30–39. doi: 10.14267/veztud. 2018.01.04

Boda, Zs. – Radácsi, L. (2002): Vállalati etika. Budapest: BKE Vezetőképző.

Brown, Treviño és Harrison (2005): Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing. Organizational Behaviour and Human Decision Process, Vol. 97, No. 2., pp. 117.

Conger, J.A. – Kanungo, R.N. (1998): Charismatic Leadership in Organizations. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications

Crane, A. – Matten, D. (2007): Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization. 2. Kiadás, Oxford: Oxford University Press, 566 p.

Crane, A. – Matten, D. (2010): Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization. 3. Kiadás, Oxford: Oxford University Press, 591 p.

Crane, A. – Matten, D. (2016): Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization. 4. Kiadás. Oxford: Oxford University Press, 632 p.

Day, J.V. – Antonakis J. (2017): Leadership: Past, Present, and Future. Forrás: http://www.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/41161_1.pdf. 2017.11.03.

Dobák, M. – Antal, Zs. (2010): Vezetés és szervezés, Szervezetek kialakítása és működtetése. Budapest: Aula Kiadó Kft., 483 p.

Dobák, M. – Antal, Zs. (2013): Vezetés és szervezés, Szervezetek kialakulása és működtetése. Budapest: Akadémia Kiadó, 483 p.

Donlevy, J.K. – Walker, K. D. (2011): Working Through Ethics in Education and Leadership. Rotterdam: Sense Publishers, 156 p.

Heidrich, B. (2011): Alkalmazottak vezetése Forrás: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/

tamop412A/0007_e6_alkalmazotti_vezetes_scorm/lewin_kiserlete_aD6dEhuZiAH3zK03.html 2017.09.23.

Howell, J. M. – Avolio, B.J. (1991): The ethics of charismatic leadership: Submission or Liberation? Academy of Management Perspectives, Vol.6, No. 2, pp. 43–54.

Hrpwr (2018): 9 különbség: főnök vagy vezető? Source: http://hrpwr.hu/leadership

/cikk/9_kulonbseg__fonok_vagy_vezeto?utm_source=newsletter&utm_medium=hrpwr_hirlevel&utm_campaign=21936

Karácsonyi, A. (2006): A leadership, a szervezeti kultúra és kapcsolatuk jellegzetességei a magyar szervezetek esetében. Ph.D értekezés, Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem, 184 p.

Lasthuizen, K. (2008): Leading to Integrity, Empirical Research into the Effects of Leadership on Ethics and Integrity. Source: http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream/handle/1871/12872/8385.pdf 2017.10.11.

Platón (1984): Állam. In: Platón összes művei. Budapest: Európa Kiadó

Schwartz, M.S. (2005): Universal Moral Values for Corporate Codes of Ethics. In Journal of Business Ethics, Vol.59, No. 1-2, pp. 27 – 44.

Sedlák, M. (2009): Manažment. 4. Kiadás. Bratislava: Iura Edition, 434 p.

Spangenberg, H. – Theron, C. C. (2005): Promoting ethical follower behaviour through leadership of ethics: the development of the ethical leadership inventory. South African Journal of Business Management, Vol.36, No 2, pp. 1–18.

Stone, A.G. – Patterson, K. (2005): The History of Leadership Focus. Servant Leadership Research Roundtable, Source: https://www.regent.edu/acad/global/publications/sl_proceedings/2005/

stone_history.pdf. 2017.10.19.

Szűcs, E. – Rády, E. – Matkó, A. (2013): Menedzsmentismeretek. Budapest: Terc Kft., 128 p.

Szegedi, K. (2001): A magyar vállalatok etikai érzékenysége. Ph.D. értekezés. Miskolc: Miskolci Egyetem, 211 p.

Tureckiová, M. (2007): Klíč k účinnému vedení lidí. Praha: Grada Publishing, 122 p.

Varsányi, J. (2006): Vállalati menedzsment. Széchényi István Egyetem, Forrás: http://sozediva.atw.hu/alt_man2006_jegyzet.pdf. 2017.10.11.

Vlacseková, D. – Mura, L. (2017): Effect of motivational tools on employee satisfaction in small and medium enterprises. Oeconomia Copernicana, 8. évf., 1. sz., pp. 111–130.

Zsolnai, L. (2015): The Spiritual Dimension of Business Ethics and Sustainability Management. Cham: Springen International Publishing, 218 p.

Megjelent

2018-11-14

Hogyan kell idézni

Bencsik, A., Machova, R., Juhász, T., & Csókás, L. (2018). VEZETŐ/LEADER VERSUS ETIKA AVAGY AZ ETIKUS LEADERI MAGATARTÁS JELLEMZŐI. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 49(10). Elérés forrás https://journals.lib.uni-corvinus.hu/index.php/vezetestudomany/article/view/192

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok