Ipari klaszterek kommunikációja

Szerzők

  • Gábor Balogh Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet (munkakör: adjunktus, tudományos fokozat: PhD) University of Pécs Faculty of Business and Economics Department of Leadership and Organizational Sciences
  • Ágnes Borgulya Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet (munkakör: habilitált egyetemi magántanár, tudományos fokozat: habilitáció, CSc) University of Pécs Faculty of Business and Economics Department of Leadership and Organizational Sciences

Kulcsszavak:

ipari klaszterek, klasztermenedzsment, kommunikációmenedzsment, klaszteren belüli kommunikáció, sikeresség / indusrial cluster, management of clusters, communication management, internal communication of clusters, success

Absztrakt

Dolgozatunk tárgya az ipari klasztereken belüli kommunikáció. Kutatási kérdésünk, hogy hogyan kommunikálnak egymással a gyakorlatban a klasztermenedzsment és a klasztertagok, valamint a klasztertagok egymás között, és hogyan függ össze a klaszter sikeressége a klasztermenedzsment kommunikációs gyakorlatával. A sikeresség mércéje a klasztertagok sikerérzete. A kérdésünkre a választ három Dél-dunántúli ipari (egy kreatívipari, egy gépipari és egy kesztyűipari) klaszter 28 tagjával végzett interjús felmérésünk eredményeiből nyertük. A három klaszter közül kettőnek a tagjai sikeresnek tartják saját klaszterüket, egyé kevésbé. Stratégiai céljaikban, a klaszteren belüli üzleti kapcsolatokról alkotott elképzeléseikben és lehetőségeikben vannak eltérések, hasonló módon vannak eltérések a kommunikációs gyakorlataikban is, de vannak hasonlóságaik is. A kirajzolódó tényeket esetismertetések formájában osztjuk meg az olvasókkal. A klasztereken belüli kommunikáció sajátságainak feltárásával mind a nemzetközi, mind a hazai kutatás adós. Ezen adósságból törleszt munkánk, a gyakorlat számára is hasznos megállapításokat kínálva.

 

The present study discusses the internal communication of industrial clusters. Our aim was to explore the communication practices a) between cluster management and cluster members, b) among the cluster members themselves. We were also interested in the connection between the cluster’s communication management and the success of the cluster. Success was understood as the members’ evaluation of their cluster’s success.

We conducted and analyzed 28 interviews in three clusters (cultural creative industry, mechanical engineering and glove manufacturing) in Southwest Hungary. The results show that two of the three clusters consider themselves as successful, while one cluster sees itself as less effective. The clusters seem to have different strategic objectives; moreover, their possibilities and ideas regarding business relations within the cluster also tend to differ, just like some of their communication practices.

The results of the analysis are shown in the form of case presentations. Our research fills a gap in the field of internal cluster communication, which has been neglected both in international and Hungarian research work. The findings also have useful implications regarding the practice of cluster management and communication.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Szerző életrajzok

Gábor Balogh, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet (munkakör: adjunktus, tudományos fokozat: PhD) University of Pécs Faculty of Business and Economics Department of Leadership and Organizational Sciences

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet (munkakör: adjunktus, tudományos fokozat: PhD)

Department of Leadership and Organizational Sciences, assistant professor, PhD

Ágnes Borgulya, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet (munkakör: habilitált egyetemi magántanár, tudományos fokozat: habilitáció, CSc) University of Pécs Faculty of Business and Economics Department of Leadership and Organizational Sciences

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet (munkakör: habilitált egyetemi magántanár, tudományos fokozat: habilitáció, CSc)

Department of Leadership and Organizational Sciences, Honorary professor, CSc

Hivatkozások

Barabási Albert-László (2003): Behálózva. Budapest: Magyar Könyvklub

Blassini, B. – Dang, R. J. – Minshall, T. – Mortara, L. (2013): The Role of Communicators in Innovation Clusters (Chapter 8.). In: Pfeffermann, N. – Minshall, T. – Mortara, L. (2013): Strategy and Communication for Innovation. Berlin-Heidelberg: Springer Vlg., p. 119

Carbonara, N. (2005): Information and communication technology and geographical clusters: opportunities and spread. Technovation, 25, p. 213-222.

Chuluunbaatar, E. – Ottavia – Luh, D. – Kung, S. (2014): The Role of Clusters and Social Capital in Cultural and Creative Industries Development. Procedia. Social and Behavioral Sciences, 109, p. 552-557. DOI 10.1016/j.sbspro.2013.12.506

Cluster Navigators Ltd. (2001): Cluster Building: A Toolkit. A Manual for starting and developing local clusters in New Zealand. Prepared by Cluster Navigators Ltd © Cluster Navigators Ltd. 2001. Letöltve: http://www.vaxtarsamningur.is/Files/Skra_0023777.pdf (2018.01.20.)

(The) European Cluster Memorandum 2008. Letöltve: https://www.clusterportal-bw.de/downloads/publikation/Publikationen/download/dokument/european-cluster-memorandum/ (2018.01.20.)

Eurostat Yearbook 2002. Letöltve: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-40-01-319 (2018.01.20.)

Felzensztein, C. – Deans, K. R. (2013): Marketing practices in wine clusters: Insights from Chile. Journal of Business & Industrial Marketing, 28 (4), p. 357-367. https://doi.org/10.1108/08858621311313947

Goglio-Primard, K. – Crespin-Mazet, F. (2011): Knowledge transfer within clusters: the catalyst role of private collective support structures. Management & Avenir, 50 (10), p. 190-206. DOI :10.3917/mav.050.0190

Gonda Tibor (2012): A turizmus térségi szerveződésének új formája. PhD-értekezés. PTE TTK Földtudományi Doktori Iskola

Hartmann, B. (2016): Kommunikationsmanagement von Clusterorganisationen. Wiesbaden: Springer Fachmedien DOI 10.1007/978-3-658-11111-3

Huttenloher, T. (2006): Das Clusterkonzept im Standortmarketing der Bundesländer. Berlin: Wvb, Wissenschaftlicher Verlag

Kaminski, S. (2009): Die regional Clustermarke: Konzept strategischer Markenführung. Wiesbaden: Gabler Vlg DOI 10.1007/978-3-8349-8252-0

Krugman, P. (1991): Geography and Trade. Cambridge, Massachusetts: MIT Press

Lampropoulou, C. – Tregear, A. (2011): Inter-firm relations in SME clusters and the link to marketing performance. Journal of Business & Industrial Marketing, 26 (6), p. 421-429. https://doi.org/10.1108/08858621111156412

Lengyel I. – Deák Sz. (2002): 7. Klaszter: a helyi gazdaságfejlesztés egyik sikeres eszköze. In: Buzás N. – Lengyel I. (szerk.) (2002): Ipari parkok fejlődési lehetőségei: regionális gazdaságfejlesztés, innovációs folyamatok és klaszterek. Szeged: SZTE GTK, JATEPRess, p. 125-153.

Lissoni, F. (2001): Knowledge codification and the geography of innovation. Research Policy, 30, p. 1479-1500. DOI: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.477.2563&rep=rep1&type=pdf

Longhi, C. (1999): Networks, collective learning and technology development in innovative high-technology regions: The case of Sophia-Antipolis. Regional Studies, 33 (4), p. 333-342. DOI: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/713693559

Negrușa, A. – Rus, R. – Sofică, A. (2014): Innovative tools used by business networks and clusters in communication. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 148, p. 588-595. DOI:10.1016/j.sbspro.2014.07.084.

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal: Hazai klaszterek, Akkreditált klaszterek. Letöltve: http://nkfih.gov.hu/innovacio/klaszterek/hazai-klaszterek (2016.10.07.)

Østergard, C. R. (2009): Knowledge flows through social networks in a cluster: Comparing university and industry links. Structural Change and Economic Dynamics, 20, p. 196-210. DOI: 10.1016/j.strueco.2008.10.003

Rogers, E. M. – Kincaid, D.L. (1981): Communication Networks: Toward a New Paradigm for Research. New York: Free Press, https://doi.org/10.1086/227967

Rogers, E. M. (1986): Communication Technology: The New Media in Society. New York: Free Press.

Rosenfeld, S. A. (2002): Creating Smart Systems. A Guide to Cluster Strategies in Less Favoured Regions. Letöltve: https://www.researchgate.net/publication/237285965_Creating_Smart_Systems_A_guide_to_cluster_strategies_in_less_favoured_regions (2016.10.07.)

Vas Zsófia (2009): Role of Proximity in Regional Clusters: Evidence from the Software Industry. In: Bajmócy, Z. – Lengyel, I. (eds): Regional Competitiveness, Innovation and Environment. JATEPress, Szeged, p. 162-182.

Zerfaβ, A. (2004): Unternehmensführung und Öffentlichkeitsarbeit. Grundlegung einer Theorie der Unternehmenskommunikátion und Public Relations. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschafen

Zerfaβ, A. (2005): Innovationsmanagement und Innovationskommunikation – Erfolgsfaktor für Unternehmen und Regionen. In: Mast, C. – Zerfaβ, A. (Hrsg.): Neue Ideen erfolgreich durchsetzen. Das Handbuch der Innovationskommunikation. Frankfurt: Frankfurter Allgemeine Buch

Megjelent

2019-01-10

Hogyan kell idézni

Balogh, G., & Borgulya, Ágnes. (2019). Ipari klaszterek kommunikációja. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 50(1). Elérés forrás https://journals.lib.uni-corvinus.hu/index.php/vezetestudomany/article/view/109

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok