CSALÁDI VÁLLALKOZÁS KORMÁNYZÁS – A NEMZETKÖZI SZAKIRODALOM ÁTTEKINTÉSE A HÁROM KÖR MODELL TÜKRÉBEN FAMILY BUSINESS GOVERNANCE – REVIEW OF THE INTERNATIONAL LITERATURE IN THE LIGHT OF THREE CIRCLE MODEL

Szerzők

  • Judit Csákné Filep
  • Richárd Kása
  • László Radácsi

Kulcsszavak:

családi vállalkozás, családi vállalkozás kormányzás, vállalatkormányzás, három kör modell

Absztrakt

A szerzők a vállalatkormányzás és családi vállalkozás kormányzás kapcsolatának rövid bemutatását követően a családi vállalkozás kormányzás nemzetközi szakirodalmát a három kör modell tükrében tekintik át.

A három kör modell alapján kategorizálva a vizsgált cikkeket elmondható, hogy a vállalkozás alrendszerhez kapcsolódó témakörök feldolgozottsága magas szintű, míg a család és a tulajdon vonatkozású kérdések beható vizsgálata még várat magára.

A családi vállalkozás kormányzás cikkek időrendi megjelenésének vizsgálata rávilágít, hogy a vállalkozás alrendszerhez kapcsolódó publikációk már egészen komoly múltra tekintenek vissza, ugyanakkor a család és a tulajdon szerepét szinte csak ez elmúlt 5-10 évben kezdték mélyebben vizsgálni a téma kutatói.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Hivatkozások

Ali, N. Bin - Petersen, K. - Wohlin, C. (2014). A Systematic Literature Review on the Industrial Use of Software Process Simulation. Journal of Systems and Software.65-85.o http://doi.org/10.1016/j.jss.2014.06.059

Angyal Á. (2001): Új tudományterület: vállalati kormányzás, Vezetéstudomány 32:(10) 2-18. o.

Astrachan JH - Klein, SB - Smyrnios KX (2002): The F-PEC Scale of Family Influence: A Proposal for Solving the Family Business Definition Problem1, Family Business Review Vol 15, Issue 1, 45 - 58. o. https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.2002.00045.x

Auer, Á. (2017): Corporate governance - A felelős társaságirányítás jelenkori dimenziói, Budapest: Dialóg Campus Kiadó

Bartók I. (2001): Vállalatkormányzás magyar vállalati szemmel, Vezetéstudomány 32: (01) 8-12. o.

Bartók I. (2007): A magyar részvénytársasági irányítás az Uniós csatlakozáskor, Vezetéstudomány 38: (05), 9-17.o.

Bedő Zs. (2006): A piaci irracionalitás vállalatkormányzásra gyakorolt hatásáról, Vezetéstudomány 37: (07-08), 11-12.o.

Bedő Zs. (2011): A kontextusba helyezett vállalatkormányzás, Vezetéstudomány 42:(07-08), 11-19. o.

Beke J. (2011): A számviteli standardok szerepe a vállalatirányításban, Vezetéstudomány 44 (06) 46-55. o.

Bordáné Rabóczki, M. (2010): A társaságirányítási jelentés és a könyvvizsgáló szerepvállalása. Új elem az európai pénzügyi beszámolási kultúrában, Vezetéstudomány 41:(11), 2-14. o.

Cabrera-Suarez, K. - Saa-Perez, P. - Garcia-Almeida, D. (2001): The succession process from a resource- and knowledge-based view of the family firm, Family Business Review , Vol 14, Issue 1, 37 - 46. o., https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.2001.00037.x

Debicki, B.J. – Kellermanns, F. J. – Chrisman, J.J. – Pearson, A.W. – Spencer, B.A. (2016) Development of a socioemotional wealth importance (SEWi) scale for family firm research. Journal of Family Business Strategy 7: 47–57. o.

Dyer, W. G. (2003), The Family: The Missing Variable in Organizational Research. Entrepreneurship Theory and Practice, 27: 401–416. o., doi:10.1111/1540-8520.00018

Gallo M.A., Kenyon-Rouvinez D. (2005) The Importance of Family and Business Governance. In: Family Business. London: A Family Business Publication. Palgrave Macmillan

Gersick, K. E. ¬– Davis, J. A. ¬– Hampton M. M. ¬– Lansberg, I. [1997]: Generation to generation, Life cycles of the family business, Boston, Massachusetts : Harvard Business School Press

Gómez-Mehija, L. – Takács Haynes, K. – Núnez-Nickel, M. – Jackobson, K.J.L. – Moyano-Fuentes, J. (2007) Socioemotional Wealth and Business Risks in Family-controlled Firms: Evidence from Spanish Oil Olive Mills. Administrative Science Quarterly, 52: 106-137. o. https://doi.org/10.2189/asqu.52.1.106

Habbershon, T. G. - Williams M. L. (1999): A resource based framework for assessing the strategis advantages of family firms, Family Business Review, 12: 1–25. doi:10.1111/j.1741-6248.1999.00001.x

Kása, R. (2016). Hová tart az innováció kutatása? Trendek térben és időben. Logisztika, Informatika, Menedzsment, 1(1), 1-10. o.

Kitchenham, B., & Charters, S. (2007). Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering. Tech. Rep. EBSE 2007-001, Keele University and Durham University Joint Report. EBSE.

Leach, P. [2007]: Family businesses the essentials, Profile Books, London

Lansberg, I. (1999): Succeeding generations: Realizing the dream of families in business. Harvard Business School Press, Boston

Marján A. (2009): Vállalatirányítási szabályozás, menedzsmentkultúra és európai versenyképesség, Vezetéstudomány 40: (11), 2-10. o.

Martínez-Romero, M.J. – Rojo-Ramírez, A.A. (2016) SEW: Looking for a definition and controversial issues. European Journal of Family Business 6: 1–9. o. https://doi.org/10.1016/j.ejfb.2015.09.001

Melin, L. – Nordqvist, M. [2007]: The reflexive dynamics of institutionalization: the case of the family business, Strategic Organization; 5; 321-333. o. https://doi.org/10.1177/1476127007079959

Miller, D. – Le Breton - Miller, I. [2003]: Challenge versus advantage in family business, Strategic Organization, vol. I[I] 127-134.o. https://doi.org/10.1177/1476127003001001222

Miller D. – Le Breton Miller I. (2014) Deconstructing Socio-emotional Wealth, Entrepreneurship Theory and Practice, July 2014, 713-720. o. https://doi.org/10.1111/etap.12111

Pearson, A. W., Carr, J. C. and Shaw, J. C. (2008), Toward a Theory of Familiness: A Social Capital Perspective. Entrepreneurship Theory and Practice, 32: 949–969. o., doi:10.1111/j.1540-6520.2008.00265.x

Siklósi, Á. (2007): A vállalati kormányzás gyakorlata a magyarországi gyógyszeripari társaságoknál, Vezetéstudomány 38: (07-08), 67-84. o.

Suess, J. (2014): Family governance – Literature review and the development of a conceptual model, Journal of Family Business Strategy, vol. 5, issue 2, 138-155. o., https://doi.org/10.1016/j.jfbs.2014.02.001

Tagiuri, R. – Davis, J.A. (1996): Bivalent Attributes of the Family Firm, Family Business Review, Vol. 9., Issue: 2. 199-208. o., https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.1996.00199.x

Wieszt, A. (2015): Családterápia szervezetekben Családterápiás konzultáció családi vállalkozások számára, Doktori értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest

##submission.additionalFiles##

Megjelent

2018-11-14

Hogyan kell idézni

Csákné Filep, J., Kása, R., & Radácsi, L. (2018). CSALÁDI VÁLLALKOZÁS KORMÁNYZÁS – A NEMZETKÖZI SZAKIRODALOM ÁTTEKINTÉSE A HÁROM KÖR MODELL TÜKRÉBEN FAMILY BUSINESS GOVERNANCE – REVIEW OF THE INTERNATIONAL LITERATURE IN THE LIGHT OF THREE CIRCLE MODEL. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 49(9). Elérés forrás https://journals.lib.uni-corvinus.hu/index.php/vezetestudomany/article/view/106

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok