Legjobb és Kiváló Cikk 2019 Díjak eredményei

2021-05-10

A LEGJOBB TANULMÁNYÉRT JÁRÓ DÍJ - A DÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK SZEMPONTJAI

A Vezetéstudomány folyóirat szerkesztősége 2017-től kezdődően díjazza az adott évfolyamban megjelent legjobb cikkeket. A jelölteket egyrészt a Szerkesztőbizottság tagjai és a tematikus számok vendégszerkesztői terjesztik elő; másrészt a cikkek tudományos és társadalmi hatását jelző letöltési statisztikák alapján automatikusan is jelölünk cikkeket. A tárgyalt téma innovativitását, a kutatásmódszertan megbízhatóságát és kreativitását, illetve a tanulmányok tudományos színvonalát mérlegelve a díjazottakról a szerkesztőbizottság dönt.

A díj odaítélésekor a megjelent cikkeket a következő szempontok alapján értékeli a szerkesztőség:

  • népszerűség, olvasottság: hányan töltik le, illetve olvassák a cikket a megjelenését követő egy éven belül,
  • innovatív téma: a cikk által feldolgozott téma mennyire újszerű, mennyire jelenik meg a nemzetközi szakmai diskurzus fókuszterületei között, illetve milyen mértékben mozdítja előre a hazai szakirodalmat,
  • módszertani megalapozottság: a cikket megelőző empirikus vagy szakirodalmi kutatás módszertana mennyire illeszkedik a cikk témájához, az alkalmazott módszertan bemutatása kellő reflektáltsággal történik-e,
  • a feldolgozott szakirodalom minősége: a cikkben feldolgozott szakirodalom mennyire friss, mennyiben származik a hazai és nemzetközi szakmai diskurzus élvonalát jelentő folyóiratokból, a szerző milyen alapossággal dolgozza fel e forrásokat,
  • gyakorlati és elméleti relevancia: a cikk eredményei mennyiben hasznosíthatóak a tudományos közösség, vagy a vezetői és tanácsadói praxis számára,
  • beágyazottság a magyar nyelvű szakirodalmi diskurzusba: a cikk milyen mértékben épít korábbi magyar nyelven megjelent kutatási eredményekre, mennyire kapcsolódik más hazai szerzők munkáihoz.

 

Díjnyertes tanulmányok és szerzők – 2019

Legjobb cikk

Szigeti, Cecília, Szennay, Áron, Lisányi Endréné Beke, Judit, Polák-Weldon, Réka and Radácsi, László (2019) Vállalati ökológiailábnyom-számítás kihívásai a kkv-szektorban. Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 50 (7-8). pp. 63-69. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.07.06

Kiváló cikkek

Horváth, Dóra (2019) Bank – FinTech együttműködés – avagy a megújulás kulcsa a pénzügyi szolgáltatások piacán?  Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 50 (3).  pp. 2-10. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.03.01

Szabó, Ágnes and Juhász, Péter (2019) A munkahelyi egészségprogramok értékteremtésének mérési lehetőségei.  Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 50 (2).  pp. 59-71. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.02.05

Spilák, Viktor and Kosztyán, Zsolt Tibor (2019) Szervezeti kultúra, vezetői szerepek, az információbiztonság és a felhőalapú megoldások kapcsolata.  Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 50 (7-8).  pp. 70-87.  DOI https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2019.07.07